Menu
menu      Tunezja - informacje, wspomnienia, newsy
menu      amortyzatory której firmy lepszy w Punto 1
menu      amortyzacja przy jakich stopach na ile lat
menu      amortyzatory gazowe olejowe które wybrać
menu      amortyzatory gazowe czy olejowe które lepsze
menu      amortyzatory Peugeot 406 Coupe jakie ?
menu      amortyzatory gazowe tylnej klapy
menu      amortyzacja używanego samochodu ciężarowego
menu      amortyzatory Lanos jaki pasuje
menu      amortyzatory gazowe vs olejowe
menu      Amortyzator AUDI b80 KYB

wzór oświadczenia o dochodach
jaki olej do dwódiestoletniego motocykla
ile trzeba miec punktow zeby dostac sie na

Tunezja - informacje, wspomnienia, newsy

Amortyzacji podlegają środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, inwestycje w obcych środkach trwałych, budynki, budowle na cudzym gruncie, inne składniki majątku nie stanowiące własności podatnika, ale spełniające przesłanki do uważania ich za środki trwałe, o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy dzierżawy, najmu lub leasingu. Przepisy prawne wyszczególniają również składniki, od których nie nalicza się odpisów amortyzacyjnych - np. eksponaty muzealne, dzieła sztuki, grunty nie służące wydobyciu kopalin metodą odkrywkową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu do używania (wg prawa bilansowego), w miesiącu następującym po miesiącu wpisania do ewidencji (wg prawa podatkowego), a zakończenie w momencie zrównania się odpisów z wartością początkową lub postawieniem w stan likwidacji, sprzedaży, stwierdzenia niedoboru.

Ważne jest również to że jest amortyzacja podatkowa i bilansowa.
Przy amortyzacji podatkowej mamy ściśle określone przepisy na podstawie, których dokonujemy odpisów.
Przy bilansowej mamy dowolność w jej ustalaniu np. samochody po ilości przejechanych kilometrów za dany okres, itp. Można przyjąć tylko amortyzację podatkową. Uważam, że jednak to nie jest dobre rozwiązanie, ponieważ np. jeżeli zakupiliśmy 20 komputerów po 3500zł za szt. to dokonujemy odpisu jednorazowego, co daję nam łącznie w danym miesiącu koszty 35000tyś. Czy to jest rzetelne? Przecież one będą nam służyły przynajmniej przez 2-3 lata. Uważam, że bardzo mądre jest dokonywanie amortyzacji zgodnie z rzeczywistym okresem użytkowania przedmiotu bo to nie zniekształca nam wyniku. Niestety wiele osób idzie na łatwiznę i nie "bawi" się w prowadzenie podwójnej ewidencji, bo to za dużo pracy dla nich... a nie każdy prezes się na tym zna i po co go uświadamiać, żeby mieć potem więcej pracy...

1. Co zrobić, żeby środek trwały był amortyzowany, ale odpis nie był przenoszony do księgi (w koszty) np. przy refundacji z PUP?
2. Czy jest w programie możliwość obsługi amortyzowania podatkowego samochodów osobowych o wartości powyżej 20.000 EUR na część KUP i nieKUP?
3. Czy będzie amortyzacja podatkowa i bilansowa, skoro mamy KH?

Witam
Mam problem z zestawieniem przedmiotowym amortyzacji bilanosowej i podatkowej. Chciałabym dokładnie wiedzieć, co według obu ustaw nie podlega amortyzacji, co podlega tylko amortyzacji bilansowej (ale nie podatkowej) oraz co podlega amortyzacji podatkowej, ale nie podlega bilansowej(o ile istnieje taki przypadek). I jeszcze jedno-doczytałam gdzieś,że coś może podlegać amortyzacji podatkowej, ale nie będzie uzanne za KuP. Na czym to polega? Z góry dziekuję za pomoc!


A sory :) wprowadzasz śt w śt -potem operacje na śt-dodaj(wybierasz owy śt), klikasz prawym na to-drukuj-amortyzacja bilansowa ...i masz ot przyjecie :P

raczej zawsze zaznacza sie bilansowa


Ja właśnie ostatnio w rozwiązywanych zadaniach miałam podatkową... i pewnie taką bym teraz zaznaczyła gdyby była. Swoją drogą powinno być to podane w zadaniu

Prawidłowe naliczanie amortyzacji jest jednym z podstawowych warunków właściwego ustalenia wyniku finansowego oraz podstawy opodatkowania. Wynika to z faktu, że obecnie przedsiębiorstwa powszechnie wykorzystują środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o znacznej wartości. Amortyzacja jest więc często najwyższym składnikiem kosztów i nawet stosunkowo niewielkie błędy w jej naliczaniu mogą mieć duży wpływ na wynik.
Obecnie nie można już mówić o jednej amortyzacji - konieczne jest oddzielenie odpisów umorzeniowych dokonywanych dla potrzeb ustawy o rachunkowości od amortyzacji podatkowej. Wynika to z odrębnych celów prawa bilansowego i podatkowego.
Celem rachunkowości jest rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz jej wyniku finansowego. Temu celowi służą odpisy amortyzacyjne dokonywane według zasad określonych w ustawie o rachunkowości i Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, które powinny odzwierciedlać zużycie danego składnika majątku oraz przedstawiać jego ekonomiczną wartość.
Cele amortyzacji podatkowej nie są tak jednoznaczne. Zasadniczy cel jest podobny, czyli ustalenie zasad, na jakich dany środek trwały czy też wartość niematerialna i prawna może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Jednak ustawodawca tylko częściowo uzależnia ten okres od przewidywanego czasu eksploatacji. Przede wszystkim wynika to z faktu, że przepisy podatkowe muszą być bardziej precyzyjne, bo podstawowym celem prawa podatkowego jest zapewnienie odpowiednich wpływów do budżetu. Poza tym przepisy dotyczące amortyzacji są często elementem polityki podatkowej państwa, czyli spełniają funkcję ulg inwestycyjnych mających na celu pobudzenie rozwoju przedsiębiorstw poprzez zachęcenie ich do inwestycji, np. wprowadzona ostatnio możliwość bardzo szybkiego amortyzowania fabrycznie nowych środków trwałych. Także w przedsiębiorstwie ustalanie zasad amortyzacji jest elementem planowania podatkowego tej jednostki. Poprzez odpowiednie dobranie metod i stawek amortyzacyjnych jednostki mogą bowiem w pewnym zakresie "manipulować" swoją podstawą opodatkowania (i to w sposób zgodny z prawem).

Design by flankerds.com